พิพิธภัณฑ์ออร์แซ Musée d’Orsay

พิพิธภัณฑ์ออร์แซ(Musée d’Orsay หรือ Orsay Museum) เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ อยู่บริเวณติดกับแม่น้ำแซนในปารีส เมื่อก่อนนั้นสถานีรถไฟออร์แซถูกสร้างมาได้ไม่ใหญ่มาก บริเวณส่วนของชานชาลานั้นไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สถานีรถไฟออร์แซถูกลดการใช้ประโยชน์ วิ่งรถไฟได้เพียงแค่ระยะสั้นๆเท่านั้น

ในระหว่างที่เกิดปัญหาทั้งหมดนี้ ทางรัฐบาลได้ตกลงประชุมกันจะรื้อถอนและปรับเปลี่ยนให้สถานีรถไฟออร์แซเป็นโรงแรม และสุดท้ายทางรัฐบาลตกลงเคาะมติว่าจะปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์แทน เพื่อเปรียบเทียบระหว่างพิพิธภัณฑ์หลักอย่าง พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์กับพิพิธภัณฑ์ในเขตฌอร์ฌ ปงปีดู

 

จนในที่สุดจากสถานีรถไฟออร์แซ ก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ออร์แซ และที่นี้ก็มีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี้ มากกว่า 2000 กว่าชิ้น (รวมประติมากรรมต่างๆด้วย) และส่วนหนึ่งของใต้ดินที่นี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟใต้ดินสำหรับสถานีรถไฟออร์แซด้วย (RER ในปัจจุบัน) ที่นี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ในกรุงปารีส โซนข้างหน้าของพิพิธภัณฑ์จะมีรูปปั้นของแรดและม้าจากนักประติมากรรมชื่อดังประดับอยู่ ส่วนโซนข้างในถูกออกแบบและสร้างมาอย่างประณีต จากนักสถาปนิกชาวอิตาลี จึงทำให้ที่นี้ค่อนข้างมีกลิ่นอายของความเป็นอิตาลีเล็กน้อย ผลงานโชว์ส่วนมากจะเป็นผลงานภาพวาดที่เสมือนจริง อย่างภาพ The Assault ที่เป็นผลงานภาพวาดสีน้ำมันของจิตรกร วิลเลียม อดอล์ฟ โบกูโร หรือจะเป็นประติมากรรมแกะสลักหินอ่อนที่อลังค์ และแกะอย่างปะณีตจากนักแกะสลักชื่อดังของประเทศรวมกันไว้ที่นี้ ทำให้ที่นี้ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมความเป็นฝรั่งเศสเมืองปารีสอย่างแท้จริง